Matteus 2:19

När Herodes var död visade sig plötsligt en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τελευτήσαντος   δὲ   τοῦ   Ἡρῴδου   ἰδοὺ   ἄγγελος   κυρίου   φαίνεται   κατ᾽   ὄναρ   τῷ   Ἰωσὴφ   ἐν   Αἰγύπτῳ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5053 Τελευτήσαντος When was dying V-AAP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2264 Ἡρῴδου Herodes Herod, N-GSM-P
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare an angel N-NSM
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G5316 φαίνεται visas appears V-PEI-3S
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i in PREP
G3677 ὄναρ dröm a dream N-ASN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2501 Ἰωσὴφ Josef to Joseph N-DSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0125 Αἰγύπτῳ Egypten Egypt, N-DSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.