Matteus 2:18

"Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel grät för sina barn och vägrade att bli tröstad, eftersom de inte längre fanns till."

[I Josuas uppräkning av städer var Betlehem så obetydlig att den inte ens nämndes, se Jos 18-19. Arkeologer uppskattar att Betlehem på Jesu tid hade omkring 300 invånare. Gjorda beräkningar (utifrån uppskattningen av antal födslar och barnadödlighet) visar att det då var ca 6 pojkar under två år i Betlehem med omnejd som berördes av dödsdomen. I jämförelse med andra händelser var denna inte någon som skulle noterats av samtida historiker. Det finns dock en utombiblisk referens. Den latinska författaren Macrobius skriver i sitt verk Saturnalia: "När kejsar Augustus hörde berättas hur Herodes hade dödat pojkarna under två år i Syrien, och även låtit döda sin egen son, sade han: 'Det är bättre att vara Herodes gris än hans son'."
    Herodes var känd för sina stora byggnadsprojekt av vilka Masada, Herodium, Caesarea och templet i Jerusalem är de mest framstående. Dock är han också ökänd för sin misstänksamhet och grymhet. Han lät döda tre av sina söner, och till och med sin hustru Mariamne. Den judiska historikern Josefus skriver att när Herodes låg på sin dödsbädd i Jeriko blev han orolig för att ingen skulle sörja honom. Han lät därför samla alla inflytelserika judiska ledare i landet på Jerikos hästkapplöpningsbana och gav soldaterna order att döda alla där när han själv dog. På så vis ville han säkerställa att det blev landssorg vid hans död, även om det inte var för honom. Lyckligtvis avblåste hans syster Salome (Salome I) denna galna order efter hans död. Ironiskt nog dog Herodes under den judiska glädjehögtiden Purim.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

φωνὴ   ἐν   Ῥαμὰ   ἠκούσθη,   θρῆνος   καὶ   κλαυθμὸς   καὶ   ὀδυρμὸς   πολύς,   Ῥαχὴλ   κλαίουσα   τὰ   τέκνα   αὐτῆς,   καὶ   οὐκ   ἤθελεν   παρακληθῆναι   ὅτι   οὐκ   εἰσίν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5456 φωνὴ röst, rop A voice N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4471 Ῥαμὰ Rama Ramah N-DSF-L
G0191 ἠκούσθη, höra, lyssna was heard, V-API-3S
G2355 θρῆνος bitter klagan lamentation N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2805 κλαυθμὸς gråt weeping N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3602 ὀδυρμὸς klagan mourning N-NSM
G4183 πολύς, många, stor great, A-NSM
G4478 Ῥαχὴλ Rakel Rachel N-NSF-P
G2799 κλαίουσα gråter [för] weeping [for] V-PAP-NSF
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G5043 τέκνα barn children N-APN
G0846 αὐτῆς, honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2309 ἤθελεν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja was willing V-IAI-3S
G3870 παρακληθῆναι be om tröst/hjälp to be comforted, V-APN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐκ inte no more PRT-N
G1510 εἰσίν.¶ är they are” V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.