Matteus 2:17

Då fullbordades det som hade sagts genom profeten Jeremia, när han sade [Jer 31:15]:


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἐπληρώθη   τὸ   ῥηθὲν   διὰ   Ἰερεμίου   τοῦ   προφήτου   λέγοντος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G4137 ἐπληρώθη uppfylla was fulfilled V-API-3S
G3588 τὸ denna, denne that T-NSN
G2036 ῥηθὲν säga, tala, bud having been spoken V-APP-NSN
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G2408 Ἰερεμίου Jeremia Jeremiah N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4396 προφήτου profet prophet, N-GSM
G3004 λέγοντος· ordspråk, saying, V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.