Matteus 2:16

När Herodes förstod att han blivit missledd av de vise männen blev han ursinnig (tappade helt fattningen av raseri). Han beordrade (sände ut) att man skulle döda alla pojkar som var två år eller yngre i Betlehem och alla dess närliggande områden, detta enligt (den exakta uppgift om) tiden som han fick fram genom att noggrant fråga de vise männen [Matt 2:7].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   Ἡρῴδης   ἰδὼν   ὅτι   ἐνεπαίχθη   ὑπὸ   τῶν   μάγων   ἐθυμώθη   λίαν,   καὶ   ἀποστείλας   ἀνεῖλεν   πάντας   τοὺς   παῖδας   τοὺς   ἐν   Βηθλέεμ   καὶ   ἐν   πᾶσιν   τοῖς   ὁρίοις   αὐτῆς   ἀπὸ   διετοῦς   καὶ   κατωτέρω   κατὰ   τὸν   χρόνον   ὃν   ἠκρίβωσεν   παρὰ   τῶν   μάγων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G2264 Ἡρῴδης Herodes Herod, N-NSM-P
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1702 ἐνεπαίχθη håna he had been outwitted V-API-3S
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3097 μάγων vise män, magiker, trollkarl Magi, N-GPM
G2373 ἐθυμώθη ursinnig was enraged V-API-3S
G3029 λίαν, mycket intensely, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0649 ἀποστείλας skicka, skicka iväg, skicka ut having sent forth, V-AAP-NSM
G0337 ἀνεῖλεν döda he put to death V-2AAI-3S
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3816 παῖδας tjänare, pojke, flicka boys N-APM
G3588 τοὺς denna, denne that [were] T-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0965 Βηθλέεμ Betlehem Bethlehem N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DPN
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G3725 ὁρίοις område, gräns, kustlinje vicinity N-DPN
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of it, P-GSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1332 διετοῦς två år two years old A-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G6053 κατωτέρω under, ADV
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5550 χρόνον tid time N-ASM
G3739 ὃν vem which R-ASM
G0198 ἠκρίβωσεν fråga ut he had ascertained V-AAI-3S
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3097 μάγων.¶ vise män, magiker, trollkarl Magi. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.