Matteus 2:15

Där stannade han tills Herodes var död, för att det som sagts av Herren genom profeten [Hos 11:1] skulle gå i uppfyllelse: "Ut ur Egypten har jag kallat min son."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἦν   ἐκεῖ   ἕως   τῆς   τελευτῆς   Ἡρῴδου,   ἵνα   πληρωθῇ   τὸ   ῥηθὲν   ὑπὸ   τοῦ   κυρίου   διὰ   τοῦ   προφήτου   λέγοντος·   ἐξ   Αἰγύπτου   ἐκάλεσα   τὸν   υἱόν   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἦν är he was remaining V-IAI-3S
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5054 τελευτῆς död, döden death N-GSF
G2264 Ἡρῴδου, Herodes of Herod; N-GSM-P
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G4137 πληρωθῇ uppfylla it may be fulfilled V-APS-3S
G3588 τὸ denna, denne that T-NSN
G2036 ῥηθὲν säga, tala, bud having been spoken V-APP-NSN
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4396 προφήτου profet prophet, N-GSM
G3004 λέγοντος· ordspråk, saying, V-PAP-GSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på Out PREP
G0125 Αἰγύπτου Egypten of Egypt N-GSF-L
G2564 ἐκάλεσα kalla, inbjuden I called V-AAI-1S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱόν son, ättling Son N-ASM
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of me.” P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.