Matteus 2:14

Så Josef steg upp och tog barnet och hans mor medan det fortfarande var natt och begav sig till Egypten.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἐγερθεὶς   παρέλαβεν   τὸ   παιδίον   καὶ   τὴν   μητέρα   αὐτοῦ   νυκτὸς   καὶ   ἀνεχώρησεν   εἰς   Αἴγυπτον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G1453 ἐγερθεὶς vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having arisen, V-APP-NSM
G3880 παρέλαβεν ta till sig he took V-2AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3813 παιδίον litet barn, ett barn i koltåldern, Child N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3384 μητέρα mor, mamma mother N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3571 νυκτὸς natt, midnatt by night N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0402 ἀνεχώρησεν avresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge plats withdrew V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G0125 Αἴγυπτον, Egypten Egypt, N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.