Matteusevangeliet 1:20

Men medan han funderade (resonerade fram och tillbaka) över allt detta visade sig plötsligt en ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria [Mirjam], din hustru, för det som har blivit till (skapats, frambringats, alstrats) i henne är från (har sitt ursprung i) den helige Ande.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   δὲ   αὐτοῦ   ἐνθυμηθέντος   ἰδοὺ   ἄγγελος   κυρίου   κατ᾽   ὄναρ   ἐφάνη   αὐτῷ   λέγων·   Ἰωσὴφ   υἱὸς   Δαυίδ,   μὴ   φοβηθῇς   παραλαβεῖν   Μαρίαν   τὴν   γυναῖκά   σου·   τὸ   γὰρ   ἐν   αὐτῇ   γεννηθὲν   ἐκ   πνεύματός   ἐστιν   ἁγίου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G1760 ἐνθυμηθέντος tänka, begrunda, fundera was pondering, V-AOP-GSM
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare an angel N-NSM
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i in PREP
G3677 ὄναρ dröm a dream N-ASN
G5316 ἐφάνη visa sig appeared V-2API-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2501 Ἰωσὴφ Josef Joseph, N-VSM-P
G5207 υἱὸς son, ättling son N-NSM
G1138 Δαυίδ, David of David, N-GSM-P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5399 φοβηθῇς frukta may you fear V-AOS-2S
G3880 παραλαβεῖν ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till to receive V-2AAN
G3137 Μαρίαν Maria Mary N-ASF-P
G3588 τὴν -, denna, denne [as] the T-ASF
G1135 γυναῖκά kvinna, hustru wife N-ASF
G4771 σου· du, ni, er of you; P-2GS
G3588 τὸ -, denna, denne that T-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det her P-DSF
G1080 γεννηθὲν födde having been conceived, V-APP-NSN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G4151 πνεύματός Ande [the] Spirit N-GSN
G1510 ἐστιν är [which] is, V-PAI-3S
G0040 ἁγίου. helig Holy. A-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.