Matteusevangeliet 1:16

Jakob födde Josef, Marias [Mirjams] man;
    genom henne föddes Jesus som kallas den Smorde (Messias, Kristus). [I grekiskan är Josef i bestämd form för att ge betoning. Maria är den grekiska formen av det arameiska namnet Mariam, från hebreiska Mirjam. Här finns en fin koppling till det första förbundet och Mose som fick undervisningen och budorden av Gud. Den kvinna som utväljs att föda Messias, som fullkomnar Torah, heter Mirjam – samma namn som Mose syster! Det var hon som vakade över att Mose blev räddad till livet, se 2 Mos 2:4–10.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰακὼβ   δὲ   ἐγέννησεν   τὸν   Ἰωσὴφ   τὸν   ἄνδρα   Μαρίας   ἐξ   ἧς   ἐγεννήθη   Ἰησοῦς   ὁ   λεγόμενος   Χριστός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2384 Ἰακὼβ Jakob Jacob N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1080 ἐγέννησεν födde begat V-AAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G2501 Ἰωσὴφ Josef Joseph, N-ASM-P
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0435 ἄνδρα man, make husband N-ASM
G3137 Μαρίας Maria of Mary, N-GSF-P
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3739 ἧς vem whom R-GSF
G1080 ἐγεννήθη födde was born V-API-3S
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G3004 λεγόμενος kallas is being called V-PPP-NSM
G5547 Χριστός.¶ den Smorde, Kristus Christ. N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.