Matteusevangeliet 19:4

Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" [1 Mos 1:27]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   αὐτοῖς·   οὐκ   ἀνέγνωτε   ὅτι   ὁ   κτίσας   ἀπ᾽   ἀρχῆς   ἄρσεν   καὶ   θῆλυ   ἐποίησεν   αὐτούς;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne Which T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G0314 ἀνέγνωτε läsa have you read V-2AAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 -, denna, denne the [One] T-NSM
G2936 κτίσας skapa, Skaparen created, V-AAP-NSM
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from [the] PREP
G0746 ἀρχῆς begynnelsen, början, furstar, först, hörn beginning N-GSF
G0730 ἄρσεν man male A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2338 θῆλυ kvinna female A-ASN
G4160 ἐποίησεν göra made V-AAI-3S
G0846 αὐτούς; honom, dem, henne, den, det them P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.