Matteusevangeliet 19:28

Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. När allt återskapas (föds på nytt) ska Människosonen sitta (ner) på sin tron av härlighet (ära, pris). Och då ska ni som har följt mig, sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ὑμεῖς   οἱ   ἀκολουθήσαντές   μοι   ἐν   τῇ   παλιγγενεσίᾳ,   ὅταν   καθίσῃ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπὶ   θρόνου   δόξης   αὐτοῦ,   καθήσεσθε   καὶ   ὑμεῖς   ἐπὶ   δώδεκα   θρόνους   κρίνοντες   τὰς   δώδεκα   φυλὰς   τοῦ   Ἰσραήλ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3588 οἱ -, denna, denne who T-NPM
G0190 ἀκολουθήσαντές följa having followed V-AAP-NPM
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me, P-1DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G3824 παλιγγενεσίᾳ, pånyttfödelse regeneration, N-DSF
G3752 ὅταν när when CONJ
G2523 καθίσῃ sitta, sitta ner, att sitta may sit down V-AAS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G2362 θρόνου tron [the] throne N-GSM
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende of glory N-GSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2521 καθήσεσθε sitta, sitta ner, sitta vid will sit V-FDI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G1427 δώδεκα tolv twelve A-APM-NUI
G2362 θρόνους tron thrones, N-APM
G2919 κρίνοντες bedömning judging V-PAP-NPM
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G1427 δώδεκα tolv twelve A-APF-NUI
G5443 φυλὰς stam tribes N-APF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2474 Ἰσραήλ.¶ Israel of Israel. N-GSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.