Matteusevangeliet 19:21

Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig [och verkligen älska din nästa som dig själv som mannen hävdade att han gjorde, se vers 19], gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." [För en sådan yttre handling skulle det behövas en inre förvandling. Jesus visste var mannens hjärta och skatt fanns: i hans rikedom, se Matt 6:21.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔφη   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   θέλεις   τέλειος   εἶναι,   ὕπαγε   πώλησόν   σου   τὰ   ὑπάρχοντα   καὶ   δὸς   δὸς   πτωχοῖς·   καὶ   ἕξεις   θησαυρὸν   ἐν   οὐρανοῖς,   καὶ   δεῦρο   ἀκολούθει   μοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5346 Ἔφη säga Was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G2309 θέλεις vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja you desire V-PAI-2S
G5046 τέλειος fullkomlig perfect A-NSM
G1510 εἶναι, är to be, V-PAN
G5217 ὕπαγε do go, V-PAM-2S
G4453 πώλησόν sälja do sell V-AAM-2S
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3588 τὰ -, denna, denne which T-APN
G5225 ὑπάρχοντα finns, bli ägd, börja under [you] are owning, V-PAP-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δὸς ge, få do give V-2AAM-2S
G1325 δὸς ge, få do give V-2AAM-2S
G4434 πτωχοῖς· fattig poor, A-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2192 ἕξεις ha, vara, behöva you will have V-FAI-2S
G2344 θησαυρὸν skatter treasure N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3772 οὐρανοῖς, himmel [the] heavens; N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1204 δεῦρο kom, come, ADV
G0190 ἀκολούθει följa do follow V-PAM-2S
G1473 μοι.¶ jag, mig, min, mitt Me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.