Matteusevangeliet 19:18

Han frågade: "Vilka?"
    Jesus svarade: "Du ska inte mörda [2 Mos 20:13],
du ska inte begå äktenskapsbrott [2 Mos 20:14],
du ska inte stjäla [2 Mos 20:15],
du ska inte vittna falskt (ljuga i rättssalen) [2 Mos 20:16],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   αὐτῷ·   ποίας;   ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   τὸ   οὐ   φονεύσεις,   οὐ   μοιχεύσεις,   οὐ   κλέψεις,   οὐ   ψευδομαρτυρήσεις,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει säga, tala, kalla, nämna He says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G4169 ποίας; vad, vilka Which [commandments]? I-APF
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud was speaking, V-2AAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G5407 φονεύσεις, mörda will you murder, V-FAI-2S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3431 μοιχεύσεις, begå äktenskapsbrott will you commit adultery, V-FAI-2S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2813 κλέψεις, stjäla will you steal, V-FAI-2S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5576 ψευδομαρτυρήσεις, vittna falskt will you bear false witness, V-FAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.