Matteusevangeliet 19:15

Han lade händerna på dem [vart och ett av barnen].

Sedan gick han därifrån.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτοῖς   ἐπορεύθη   ἐκεῖθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2007 ἐπιθεὶς lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det upon them, P-DPN
G4198 ἐπορεύθη gå, bege sig He departed V-AOI-3S
G1564 ἐκεῖθεν.¶ därifrån from there. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.