Matteusevangeliet 19:13

[Jesus har just svarat på frågor om skilsmässa och äktenskap. Nästa ämne gäller barn som Jesus sätter stort värde på. Eftersom det är barnen som kommer i kläm när föräldrarna separerar är det fint att se hur Jesus välkomnar dem i sin famn.]

Sedan kom man till honom med barn (2-11 år), man ville att han skulle lägga händerna på och be [välsignelse] över dem. Lärjungarna tillrättavisade (hindrade, sade strängt till) dem. [I tron om att Jesus hade viktigare saker för sig, eller att barnen inte var betydelsefulla för honom, motade lärjungarna bort föräldrarna.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   προσηνέχθησαν   αὐτῷ   παιδία   ἵνα   τὰς   χεῖρας   ἐπιθῇ   αὐτοῖς   καὶ   προσεύξηται·   οἱ   δὲ   μαθηταὶ   ἐπετίμησαν   αὐτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G4374 προσηνέχθησαν offra were brought V-API-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3813 παιδία litet barn, ett barn i koltåldern, little children, N-NPN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G2007 ἐπιθῇ lägga på, lägga, He may lay V-2AAS-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det on them, P-DPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσεύξηται· be He may pray. V-ADS-3S
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3101 μαθηταὶ lärjunge the disciples N-NPM
G2008 ἐπετίμησαν tala strängt till, förbjuda strängt rebuked V-AAI-3P
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det them. P-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.