Matteusevangeliet 18:8

Om din hand [frestar dig att göra fel] eller din fot förleder dig [att gå till en plats som frestar dig att synda],
    hugg av den och kasta bort den.
Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller lam
    än att ha två händer eller två fötter och bli kastad i den eviga elden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ἡ   χείρ   σου   ἢ   ὁ   πούς   σου   σκανδαλίζει   σε,   ἔκκοψον   αὐτὸν   καὶ   βάλε   ἀπὸ   σοῦ·   καλόν   σοί   ἐστιν   εἰσελθεῖν   εἰς   τὴν   ζωὴν   κυλλὸν   ἢ   χωλὸν   ἢ   δύο   χεῖρας   ἢ   δύο   πόδας   ἔχοντα   βληθῆναι   εἰς   τὸ   πῦρ   τὸ   αἰώνιον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ
om, huruvida If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G5495 χείρ
hand hand
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4771 σου
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4228 πούς
fot, fotpall foot
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4771 σου
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G4624 σκανδαλίζει
såra, förleda causes to sin
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4771 σε,
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G1581 ἔκκοψον
avhugget, hugga ner, hugga av do cut off
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0906 βάλε
kasta, häller, högg, kasta ut do cast [it]
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AAM-2S
G0575 ἀπὸ
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ·
du, ni, er you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2570 καλόν
god, gott, bättre, rätt, fina better
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G4771 σοί
du, ni, er for you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G1510 ἐστιν
är it is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1525 εἰσελθεῖν
komma to enter
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G2222 ζωὴν
liv, livstid life
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2948 κυλλὸν
halta, lytta crippled
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5560 χωλὸν
lam lame,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller than
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1417 δύο
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
Nummer Adjektiv Ackusativ Plural Feminin Nummer
A-APF-NUI
G5495 χεῖρας
hand hands
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1417 δύο
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Ackusativ Plural Maskulin Nummer
A-APM-NUI
G4228 πόδας
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G2192 ἔχοντα
ha, vara, behöva having,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM
G0906 βληθῆναι
kasta, häller, högg, kasta ut to be cast
VERB Verb
Aorist Passiv Infinitiv Aorist Passiv Infinitiv
V-APN
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4442 πῦρ
eld fire
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3588 τὸ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0166 αἰώνιον.
evig eternal.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar