Matteusevangeliet 18:35

På samma sätt ska min himmelske Fader göra med er, om ni inte fritt förlåter er broder från hjärtat."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   καὶ   ὁ   πατήρ   μου   ὁ   οὐράνιος   ποιήσει   ὑμῖν   ἐὰν   μὴ   ἀφῆτε   ἕκαστος   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ   ἀπὸ   τῶν   καρδιῶν   ὑμῶν   τὰ   παραπτώματα   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader, far Father N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 -, denna, denne T-NSM
G3770 οὐράνιος himmelsk heavenly A-NSM
G4160 ποιήσει göra will do V-FAI-3S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G1437 ἐὰν om, ifall only COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen unless PRT-N
G0863 ἀφῆτε lämna, förlåta, tillåt, försaka you may forgive V-2AAS-2P
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje each A-NSM
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSM
G0080 ἀδελφῷ bror, pl. bröder/syskon brother N-DSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPF
G2588 καρδιῶν hjärta, brustet hjärta heart N-GPF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G3900 παραπτώματα överträdelse trespasses N-APN
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.