Matteusevangeliet 18:34

Upprörd till ilska överlämnade hans herre honom åt fångvaktarna till att bli torterad tills han kunde betala tillbaka allt han var skyldig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ὀργισθεὶς   ὁ   κύριος   αὐτοῦ   παρέδωκεν   αὐτὸν   τοῖς   βασανισταῖς   ἕως   οὗ   ἀποδῷ   πᾶν   τὸ   ὀφειλόμενον   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3710 ὀργισθεὶς
bli vred having been angry,
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-APP-NSM
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3860 παρέδωκεν
överlämna delivered
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3588 τοῖς
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G0930 βασανισταῖς
torterarna jailers,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G2193 ἕως
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ
vem that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
R-GSM
G0591 ἀποδῷ
betala, belöna, ge he may pay
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G3956 πᾶν
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3588 τὸ
denna, denne which
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G3784 ὀφειλόμενον
skyldig att, förpliktad att, skyldig, bunden is being owed
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
V-PPP-ASN
G0846 αὐτῷ.
honom, dem, henne, den, det to him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar