Matteusevangeliet 18:29

Hans medtjänare kastade sig ner på marken och bad honom: 'Ha tålamod (ge mig tid), så ska jag betala tillbaka dig allt.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πεσὼν   οὖν   ὁ   σύνδουλος   αὐτοῦ   εἰς   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   παρεκάλει   αὐτὸν   λέγων·   μακροθύμησον   ἐπ᾽   ἐμοί,   καὶ   πάντα   ἀποδώσω   σοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4098 πεσὼν
falla Having fallen down
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G3767 οὖν
därför, alltså, då, följaktligen therefore,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4889 σύνδουλος
medtjänare fellow servant
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G4228 πόδας
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3870 παρεκάλει
be om tröst
hjälp
was begging
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3004 λέγων·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G3114 μακροθύμησον
tålmodig, vänta tåligt, tålig do have patience
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G1909 ἐπ᾽
på, i, till with
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμοί,
jag, mig, min, mitt me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πάντα
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G0591 ἀποδώσω
betala, belöna, ge I will pay
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-FAI-1S
G4771 σοι.
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar