Matteusevangeliet 18:26

Då kastade sig tjänaren ner på marken och tillbad (böjde sig i ödmjukhet, föll på knä, kysste hans hand i vördnad) och sade: 'Ha tålamod med mig, jag ska betala tillbaka allt.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πεσὼν   οὖν   ὁ   δοῦλος   προσεκύνει   αὐτῷ   λέγων·   κύριε,   μακροθύμησον   ἐπ᾽   ἐμοί,   καὶ   πάντα   ἀποδώσω   σοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4098 Πεσὼν falla Having fallen down V-2AAP-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant N-NSM
G4352 προσεκύνει tillbe was bowing on his knees V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre lord N-VSM
G3114 μακροθύμησον tålmodig, vänta tåligt, tålig do have patience V-AAM-2S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till with PREP
G1473 ἐμοί, jag, mig, min, mitt me, P-1DS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G0591 ἀποδώσω betala, belöna, ge I will pay V-FAI-1S
G4771 σοι.¶ du, ni, er to you. P-2DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.