Matteusevangeliet 18:25

Eftersom han inte kunde betala, gav hans herre ordern att han skulle säljas [som slav] tillsammans med sin fru, barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas på det sättet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   ἔχοντος   δὲ   αὐτοῦ   ἀποδοῦναι   ἐκέλευσεν   αὐτὸν   ὁ   κύριος   αὐτοῦ   πραθῆναι   καὶ   τὴν   γυναῖκα   αὐτοῦ   καὶ   τὰ   τέκνα   καὶ   πάντα   ὅσα   ἔχει   καὶ   ἀποδοθῆναι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Nothing
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G2192 ἔχοντος
ha, vara, behöva when is having
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-PAP-GSM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G0591 ἀποδοῦναι
betala, belöna, ge to pay,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G2753 ἐκέλευσεν
befalla commanded
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G4097 πραθῆναι
sälja to be sold,
VERB Verb
Aorist Passiv Infinitiv Aorist Passiv Infinitiv
V-APN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1135 γυναῖκα
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G5043 τέκνα
barn children,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πάντα
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G3745 ὅσα
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
K-APN
G2192 ἔχει
ha, vara, behöva he has,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0591 ἀποδοθῆναι.¶
betala, belöna, ge payment to be made.
VERB Verb
Aorist Passiv Infinitiv Aorist Passiv Infinitiv
V-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar