Matteusevangeliet 18:24

När han började redovisningen, förde man till honom en man [en tjänare] som var skyldig honom 10 000 talenter.

[Jesus använder det högsta använda siffervärdet och den dåtida högsta valutaenheten i sin liknelse. En talent var värd minst 6 000 denarer, där en denar motsvarade en arbetares dagslön. Skulden var alltså enorm, 60 miljoner dagslöner, vilket motsvarar flera miljarder svenska kronor. En skuld omöjlig att betala tillbaka själv!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀρξαμένου   δὲ   αὐτοῦ   συναίρειν   προσηνέχθη   αὐτῷ   εἷς   ὀφειλέτης   μυρίων   ταλάντων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0757 ἀρξαμένου regera When was beginning V-AMP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det he P-GSM
G4868 συναίρειν redovisa to settle, V-PAN
G4374 προσηνέχθη offra was brought to V-API-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G1520 εἷς en one A-NSM
G3781 ὀφειλέτης skuld, skyldig a debtor N-NSM
G3463 μυρίων tiotusen of ten thousand A-GPN
G5007 ταλάντων. talent talents. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.