Matteusevangeliet 18:19

Återigen säger jag er sanningen: Om två av er skulle komma överens om (gr. symphoneo – vara harmoniskt samstämmiga angående) att be om (fråga efter; begära) någon sak [vilken vardaglig tvistefråga det än må vara här] på jorden, så ska det ges till dem genom (ordagrant: ska det ske dem inför/från alldeles intill) min Fader, som är i himlarna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πάλιν   Πάλιν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ἐὰν   δύο   συμφωνήσωσιν   συμφωνήσωσιν   ὑμῶν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   περὶ   παντὸς   πράγματος   οὗ   ἐὰν   αἰτήσωνται,   γενήσεται   αὐτοῖς   παρὰ   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   οὐρανοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 Πάλιν igen Again ADV
G3825 Πάλιν igen Again ADV
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1417 δύο två, båda two A-NPM-NUI
G4856 συμφωνήσωσιν hålla med, komma överens shall agree V-AAS-3P
G4856 συμφωνήσωσιν hålla med, komma överens shall agree V-AAS-3P
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3956 παντὸς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter any A-GSN
G4229 πράγματος sak, ärende matter, N-GSN
G3739 οὗ vem that R-GSN
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G0154 αἰτήσωνται, fråga efter, fråga they shall ask, V-AMS-3P
G1096 γενήσεται vara, ske, bli, bli gjort, komma it will be done V-FDI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det for them P-DPM
G3844 παρὰ av, för, från, på by PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader, far Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τοῦ -, denna, denne who [is] T-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3772 οὐρανοῖς. himmel [the] heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.