Matteusevangeliet 18:16

Men om han väljer att inte lyssna på (hörsamma) dig, så ta med dig en eller två [personer] till, för 'på två eller tre vittnesmål ska varje ord (uttalande) avgöras (styrkas)' [5 Mos 19:15]. • Den grekiska texten Nestle-Aland 28

  ἐὰν   δὲ   μὴ   ἀκούσῃ,   παράλαβε   μετὰ   σοῦ   ἔτι   ἕνα   ἢ   δύο   ἵνα   ἐπὶ   στόματος   δύο   μαρτύρων   ἢ   τριῶν   σταθῇ   πᾶν   ῥῆμα.  


  Grekisk – interlinjär version BETA

  Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

  Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
  G1437 ἐὰν om, ifall If COND
  G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
  G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
  G0191 ἀκούσῃ, höra, lyssna he shall hear, V-AAS-3S
  G3880 παράλαβε ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till do take V-2AAM-2S
  G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
  G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
  G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare more, ADV
  G1520 ἕνα en one A-ASM
  G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
  G1417 δύο två, båda two, A-APM-NUI
  G2443 ἵνα för att, till that CONJ
  G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
  G4750 στόματος mun [the] testimony N-GSN
  G1417 δύο två, båda of two A-GPM-NUI
  G3144 μαρτύρων vittne witnesses N-GPM
  G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
  G5140 τριῶν tre of three, A-GPM
  G2476 σταθῇ stå, ställa, bli avgjort, stå still may be strengthened V-APS-3S
  G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
  G4487 ῥῆμα. ord declaration N-NSN
    Slå upp ord i lexikon

  Fler översättningar

  Svenska:
   nuBibeln
   Svenska Folkbibeln 2015
   Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

  Engelska:
   Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
   Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
   Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.