Avancerad sök

Sökresultat: 4

Kärnbibeln: (1)

Matt 18:13
Och om han hittar det, sannerligen säger jag er, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte hade gått vilse.

Interlinjär versionBETA: (1)

Matt 18:13
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
och om vara finna honom, amen säga du att glädja sig på honom mer eller på – nittionio nio – inte bedra.

Korsreferenser: (1)

Luk 15:3
Då berättade Jesus denna liknelse: ...