Matteusevangeliet 18:13

Och om han hittar det, sannerligen säger jag er, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte hade gått vilse.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐὰν   γένηται   εὑρεῖν   αὐτό,   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   χαίρει   ἐπ᾽   αὐτῷ   μᾶλλον   ἢ   ἐπὶ   τοῖς   ἐνενήκοντα   ἐννέα   τοῖς   μὴ   πεπλανημένοις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1096 γένηται vara, ske, bli, bli gjort, komma he shall V-2ADS-3S
G2147 εὑρεῖν finna, befinnas vara to find V-2AAN
G0846 αὐτό, honom, dem, henne, den, det it, P-ASN
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5463 χαίρει glädja sig he rejoices V-PAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till over PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det it P-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till over PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPN
G1768 ἐνενήκοντα nittionio ninety A-APN-NUI
G1767 ἐννέα nio nine A-APN-NUI
G3588 τοῖς -, denna, denne which T-DPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4105 πεπλανημένοις. gått vilse. gone astray. V-RPP-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.