Matteusevangeliet 17:5

Plötsligt medan han fortfarande talade kom ett skinande moln och omslöt dem [främst Jesus, Elia och Mose, men lärjungarna träder också in i detta moln, se Luk 9:34. Molnet är en gammaltestamentlig bild av Guds närvaro, se 2 Mos 13:21–22; 40:34–38; 1 Kung 8:10–13.] En röst från molnet sade [på liknande sätt som Fadern talat till Jesus vid hans dop, se Matt 3:17]: "Detta är min älskade (enda) son, som jag har (och alltid haft) mitt välbehag i. Lyssna (ständigt) på honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔτι   αὐτοῦ   λαλοῦντος   ἰδοὺ   νεφέλη   φωτεινὴ   ἐπεσκίασεν   αὐτούς,   καὶ   ἰδοὺ   φωνὴ   ἐκ   τῆς   νεφέλης   λέγουσα·   οὗτός   ἐστιν   ὁ   υἱός   μου   ὁ   ἀγαπητὸς   ἐν   ᾧ   εὐδόκησα·   ἀκούετε   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2089 Ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare While yet ADV
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G2980 λαλοῦντος talar, is speaking, V-PAP-GSM
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G3507 νεφέλη moln a cloud N-NSF
G5460 φωτεινὴ full av ljus bright A-NSF
G1982 ἐπεσκίασεν överskugga overshadowed V-AAI-3S
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them; P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G5456 φωνὴ röst, rop a voice N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G3507 νεφέλης moln cloud, N-GSF
G3004 λέγουσα· ordspråk, saying, V-PAP-NSF
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱός son, ättling Son N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G0027 ἀγαπητὸς älskad beloved, A-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem whom R-DSM
G2106 εὐδόκησα· ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta), I am well pleased. V-AAI-1S
G0191 ἀκούετε höra, lyssna do listen V-PAM-2P
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det to Him! P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.