Matteusevangeliet 17:26

Petrus svarade: "Av andra." Jesus sade till Petrus: "Sönerna går alltså fria.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰπόντος   εἰπόντος   αὐτῷ   ὁ   Πέτρος   ἀπὸ   τῶν   ἀλλοτρίων,   ἔφη   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   ἄρα   γε   ἐλεύθεροί   εἰσιν   οἱ   υἱοί.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἰπόντος säga, tala, bud When saying V-2AAP-GSM
G2036 εἰπόντος säga, tala, bud When saying V-2AAP-GSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det he, P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, From PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G0245 ἀλλοτρίων, främmande, icke egen, en annans, opassande, främling strangers, A-GPM
G5346 ἔφη säga one was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0686 ἄρα alltså, då, så, Then CONJ
G1065 γε ändå, likväl, utan tvivel surely PRT
G1658 ἐλεύθεροί fri free A-NPM
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G5207 υἱοί. son, ättling sons. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.