Matteusevangeliet 17:20

Han svarade: "På grund av er otro. Sannerligen säger jag er (jag säger sanningen till er), om ni har tro som ett senapskorn [det minsta av alla frön, se Matt 13:32] kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er."

[Jesus illustrerar nu sin undervisning genom att använda berget, som de står vid foten av, som en bild på långt större och omöjliga problem och svårigheter än att driva ut en demon. Det är inte storleken på tron som är avgörande, utan inställningen, viljan att tro till skillnad från apati och ovilja. I parallellstället i Mark 9:24 ber pojkens far en enkel bön: "Herre, jag tror! Hjälp min otro." Tro som ett senapskorn är en ihållande tro, den fortsätter att växa och ger inte upp och den får näring av Guds ord och bön.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   λέγει   αὐτοῖς·   διὰ   τὴν   ὀλιγοπιστίαν   ὑμῶν.   ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν·   ἐὰν   ἔχητε   πίστιν   ὡς   κόκκον   σινάπεως,   ἐρεῖτε   τῷ   ὄρει   τούτῳ·   μετάβα   ἔνθεν   ἐκεῖ,   καὶ   μεταβήσεται·   καὶ   οὐδὲν   ἀδυνατήσει   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3004 λέγει säga, tala, kalla, nämna spoke V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3640 ὀλιγοπιστίαν liten tro little faith N-ASF
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you. P-2GP
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G1063 γὰρ för for CONJ
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G2192 ἔχητε du ska ha you shall have V-PAS-2P
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G5613 ὡς som as CONJ
G2848 κόκκον säd, korn a seed N-ASM
G4615 σινάπεως, senapskorn of mustard, N-GSN
G2036 ἐρεῖτε säga, tala, bud you will say V-FAI-2P
G3588 τῷ -, denna, denne to the T-DSN
G3735 ὄρει berg mountain N-DSN
G3778 τούτῳ· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de to this, D-DSN
G3327 μετάβα lämna, flytta, övergått do move V-2AAM-2S
G6033 ἔνθεν from here ADV
G1563 ἐκεῖ, där, dit to there, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3327 μεταβήσεται· lämna, flytta, övergått it will move. V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-NSN
G0101 ἀδυνατήσει vara omöjligt will be impossible V-FAI-3S
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er for you.” P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.