Matteusevangeliet 17:17

Då svarade Jesus [och riktar sig till folkskaran och lärjungarna]: "Ni släkte utan tro (en generation som inte vill tro) som är helt fördärvat! [Det är inte otroligt att associationerna går till israeliterna som vandrade i öknen och tappade tron och i stället tillbad guldkalven då Mose gick upp på berget Sinai.] Hur länge ska jag vara kvar hos er? Hur ska jag stå ut med er?"

[Han vänder sig nu till pojkens far och säger:] "För hit honom till mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   ὦ   γενεὰ   ἄπιστος   καὶ   διεστραμμένη,   ἕως   πότε   μεθ᾽   ὑμῶν   ἔσομαι;   ἕως   πότε   ἀνέξομαι   ὑμῶν;   φέρετέ   μοι   αὐτὸν   ὧδε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς svara Answering V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G5599 O O INJ
G1074 γενεὰ släktled, släkte generation N-VSF
G0571 ἄπιστος som inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogen unbelieving A-VSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1294 διεστραμμένη, pervers, perverted, V-RPP-VSF
G2193 ἕως till, förrän, how long PREP
G4219 πότε när, hur länge when PRT-I
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G1510 ἔσομαι; är will I be? V-FDI-1S
G2193 ἕως till, förrän, How long PREP
G4219 πότε när, hur länge when PRT-I
G0430 ἀνέξομαι stå ut med, fördra, uthärda will I bear with V-FDI-1S
G4771 ὑμῶν; du, ni, er you? P-2GP
G5342 φέρετέ bära do bring V-PAM-2P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G5602 ὧδε. här, denna plats here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.