Matteusevangeliet 17:15

och sade: "Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk (ordagrant 'blir sjuk under månens inflytande', grekiska ordet beskriver sjukdomar med periodiskt återkommande anfall och kramper) och plågas svårt. Ofta faller han i elden och många gånger i vattnet.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   λέγων·   κύριε,   ἐλέησόν   μου   τὸν   υἱόν,   ὅτι   σεληνιάζεται   καὶ   κακῶς   πάσχει·   πολλάκις   γὰρ   πίπτει   εἰς   τὸ   πῦρ   καὶ   πολλάκις   εἰς   τὸ   ὕδωρ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3004 λέγων· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G2962 κύριε, (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G1653 ἐλέησόν (eleeo)
förbarma sig, få barmhärtighet, vis... do have mercy on
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G1473 μου (ego)
min my
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5207 υἱόν, (huios)
son, ättling son,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4583 σεληνιάζεται (seleniazomai)
få ett epilepsiskt anfall he is epileptic
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2560 κακῶς (kakos)
vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, i... miserably
Adverb Adverb
ADV
G3958 πάσχει· (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande suffers;
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4178 πολλάκις (pollakis)
ofta often
Adverb Adverb
ADV
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4098 πίπτει (pipto)
falla he falls
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4442 πῦρ (pur)
eld fire,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4178 πολλάκις (pollakis)
ofta often
Adverb Adverb
ADV
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G5204 ὕδωρ. (hudor)
vatten water.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)