Matteusevangeliet 17:12

Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska också Människosonen bli behandlad och lida genom dem."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   δὲ   ὑμῖν   ὅτι   Ἠλίας   ἤδη   ἦλθεν,   καὶ   οὐκ   ἐπέγνωσαν   αὐτὸν   ἀλλ᾽   ἐποίησαν   ἐν   αὐτῷ   ὅσα   ἠθέλησαν·   οὕτως   καὶ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   μέλλει   πάσχειν   ὑπ᾽   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2243 Ἠλίας Elia Elijah N-NSM-P
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G2064 ἦλθεν, anlända, komma, gå is come, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1921 ἐπέγνωσαν känna, förnimma, känna igen, veta they knew V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G4160 ἐποίησαν göra did V-AAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig to PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him P-DSM
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G2309 ἠθέλησαν· vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja they desired. V-AAI-3P
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also, CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G3195 μέλλει ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna is about V-PAI-3S
G3958 πάσχειν utstå lidande to suffer V-PAN
G5259 ὑπ᾽ av from PREP
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.