Matteusevangeliet 17:10

Lärjungarna frågade honom: "Varför säger de skriftlärda att Elia måste komma först?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐπηρώτησαν   αὐτὸν   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   λέγοντες·   τί   οὖν   οἱ   γραμματεῖς   λέγουσιν   ὅτι   Ἠλίαν   δεῖ   ἐλθεῖν   πρῶτον;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1905 ἐπηρώτησαν
fråga, efterfråga, önskan asked
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3588 οἱ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3101 μαθηταὶ
lärjunge disciples,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3004 λέγοντες·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G5101 τί
vad, vilken, vem Why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G3767 οὖν
därför, alltså, då, följaktligen then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1122 γραμματεῖς
skriftlärd scribes
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3004 λέγουσιν
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3754 ὅτι
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2243 Ἠλίαν
Elia Elijah
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Substantiv Ackusativ Singular Maskulin Person
N-ASM-P
G1210 δεῖ
binda it behooves
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2064 ἐλθεῖν
anlända, komma, gå to come
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G4413 πρῶτον;¶
först, främst first?
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar