Matteusevangeliet 17:1

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes upp på ett högt berg där de kunde vara för sig själva (i enskildhet).

[Enligt tradition är det berget Tabor, men det är mer troligt att det är berget Hermon i närheten av Caesarea Filippi, som är den senaste platsen som Jesus besökte, se Matt 16:13. Det är troligt att Matteus knyter an till hur Mose gick upp på berget Sinai och efter sex dagar fick se Gud, se 2 Mos 24:15. Jesus är den andre Mose som det talas om i 5 Mos 18:15 och den som fullbordar Moses kallelse.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   μεθ᾽   ἡμέρας   ἓξ   παραλαμβάνει   ὁ   Ἰησοῦς   τὸν   Πέτρον   καὶ   Ἰάκωβον   καὶ   Ἰωάννην   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   καὶ   ἀναφέρει   αὐτοὺς   εἰς   ὄρος   ὑψηλὸν   κατ᾽   ἰδίαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3326 μεθ᾽
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέρας
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1803 ἓξ
sex six,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
Nummer Adjektiv Ackusativ Plural Feminin Nummer
A-APF-NUI
G3880 παραλαμβάνει
ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till takes with [Him]
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3588 τὸν
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G4074 Πέτρον
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Substantiv Ackusativ Singular Maskulin Person
N-ASM-P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2385 Ἰάκωβον
Jakob James
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Substantiv Ackusativ Singular Maskulin Person
N-ASM-P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2491 Ἰωάννην
Johannes John,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Substantiv Ackusativ Singular Maskulin Person
N-ASM-P
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0080 ἀδελφὸν
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0399 ἀναφέρει
bära fram offer, offra brings up
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτοὺς
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3735 ὄρος
berg a mountain
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G5308 ὑψηλὸν
högt high
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G2596 κατ᾽
enligt, mot, i on
Preposition Preposition
PREP
G2398 ἰδίαν.
hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar