Matteus 17:8

När de lyfte upp sina ögon, såg de ingen förutom Jesus.

[Genom hela Bibeln har viktiga händelser skett på berg. På berget Moria blir Abraham ledd att offra Isak, som är en bild på Jesus. Mose får undervisningen och buden på berget Sinai och Elia offrar till Gud på berget Karmel, osv. På detta berg såg nu lärjungarna hur Jesus samtalade med Mose och Elia som representerar Torah och profeterna. Att det är ett samtal, visar på den harmoni som finns mellan det Gamla och det Nya förbundet. Till sist ser lärjungarna bara Jesus; en tydlig bild på att Jesus är den som fullkomnar undervisningen och profeterna, se Matt 5:17.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπάραντες   δὲ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   αὐτῶν   οὐδένα   εἶδον   εἰ   μὴ   αὐτὸν   Ἰησοῦν   μόνον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1869 ἐπάραντες lyfta upp, resa sig, ta upp Having lifted up V-AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes N-APM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3762 οὐδένα ingen, inget no one A-ASM-N
G1492 εἶδον veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they saw V-2AAI-3P
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Himself P-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G3441 μόνον.¶ endast, ensam alone. A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.