Matteus 17:4

Då började Petrus tala, och sade till Jesus: "Det är underbart (gott, ärofyllt) att få vara här, om du vill, så ska jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia."

[I Luk 9:33 står det också att "Petrus inte visste vad han sade." Det är möjligt att han anknyter till Lövhyddohögtiden, Sukkot, som firas på hösten. Man bygger då hyddor med tak av löv under bar himmel för att minnas israeliternas ökenvandring efter deras uttåg/exodus ur Egypten. Enligt judisk tro och tradition förknippas högtiden också både med den messianska ankomsten och inträdandet av den messianska tidsåldern, se Apg 3:21. Dessa kopplingar till den messianska förväntan är tydlig då Jesus besöker Jerusalem under Sukkot, se t.ex. Joh 7:2, 27, 31, 40‑42.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   εἶπεν   τῷ   Ἰησοῦ·   κύριε,   καλόν   ἐστιν   ἡμᾶς   ὧδε   εἶναι.   εἰ   θέλεις,   ποιήσω   ὧδε   τρεῖς   σκηνάς,   σοὶ   μίαν   καὶ   Μωϋσεῖ   μίαν   καὶ   Ἠλίᾳ   μίαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς svara Answering V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2424 Ἰησοῦ· Jesus to Jesus, N-DSM-P
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G2570 καλόν god, gott, bättre, rätt, fina good A-NSN
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt for us P-1AP
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G1510 εἶναι. är to be. V-PAN
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G2309 θέλεις, vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja You wish, V-PAI-2S
G4160 ποιήσω göra I will make V-FAI-1S
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G5140 τρεῖς tre three A-APF
G4633 σκηνάς, tabernakel, hydda tabernacles, N-APF
G4771 σοὶ du, ni, er for You P-2DS
G1520 μίαν en one, A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3475 Μωϋσεῖ Mose for Moses N-DSM-P
G1520 μίαν en one, A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2243 Ἠλίᾳ Elia for Elijah N-DSM-P
G1520 μίαν.¶ en one. A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.