Matteus 17:15

och sade: "Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk (ordagrant 'blir sjuk under månens inflytande', grekiska ordet beskriver sjukdomar med periodiskt återkommande anfall och kramper) och plågas svårt. Ofta faller han i elden och många gånger i vattnet.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγων·   κύριε,   ἐλέησόν   μου   τὸν   υἱόν,   ὅτι   σεληνιάζεται   καὶ   κακῶς   πάσχει·   πολλάκις   γὰρ   πίπτει   εἰς   τὸ   πῦρ   καὶ   πολλάκις   εἰς   τὸ   ὕδωρ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1653 ἐλέησόν förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande do have mercy on V-AAM-2S
G1473 μου jag, mig, min, mitt my P-1GS
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G5207 υἱόν, son, ättling son, N-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G4583 σεληνιάζεται han är epileptisk he is epileptic V-PNI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2560 κακῶς vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illa miserably ADV
G3958 πάσχει· utstå lidande suffers; V-PAI-3S
G4178 πολλάκις ofta often ADV
G1063 γὰρ för for CONJ
G4098 πίπτει falla he falls V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4442 πῦρ eld fire, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4178 πολλάκις ofta often ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5204 ὕδωρ. vatten water. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.