Matteus 17:14

[Jesus, Petrus, Jakob och Johannes kom ner från berget och mötte upp med de andra nio lärjungarna nästa dag, se Luk 9:37.]

När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐλθόντων   αὐτῶν   πρὸς   τὸν   ὄχλον   προσῆλθεν   αὐτῷ   ἄνθρωπος   γονυπετῶν   αὐτὸν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθόντων komma, gå when were coming V-2AAP-GPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det they P-GPM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara crowd, N-ASM
G4334 προσῆλθεν komma came V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G1120 γονυπετῶν knäböjer kneeling down V-PAP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det [to] Him P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.