Matteus 17:11

Han svarade [och bekräftade deras doktrin som baseras på Mal 4:5]: "Elia ska komma och återställa allt.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   αὐτοῖς·   Ἠλίας   μὲν   ἔρχεται   πρῶτον   καὶ   ἀποκαταστήσει   πάντα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G2243 Ἠλίας Elia Elijah N-NSM-P
G3303 μὲν indeed PRT
G2064 ἔρχεται kommer, comes, V-PNI-3S
G4413 πρῶτον först, främst first A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0600 ἀποκαταστήσει återställa, will restore V-FAI-3S
G3956 πάντα· alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things. A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.