Matteusevangeliet 16:4

Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men inget annat tecken ska ges än Jona-tecknet." Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

[Matteus har tidigare i Matt 12:39–40 förklarat hur profeten Jonas vistelse i fiskens buk är en bild på Jesu död och uppståndelse på tredje dagen.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

γενεὰ   πονηρὰ   καὶ   μοιχαλὶς   σημεῖον   ἐπιζητεῖ·   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   καὶ   καταλιπὼν   αὐτοὺς   ἀπῆλθεν.¶  

Textus Receptus (TR)

γενεὰ   πονηρὰ   καὶ   μοιχαλὶς   σημεῖον   ἐπιζητεῖ·   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   τοῦ   προφήτου.   καὶ   καταλιπὼν   αὐτοὺς   ἀπῆλθεν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1074 γενεὰ (genea)
släktled, släkte A generation
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4190 πονηρὰ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3428 μοιχαλὶς (moichalis)
trolös, äktenskapsbryterska, äktens... adulterous,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G1934 ἐπιζητεῖ· (epizeteo)
söka efter, söka, önskan, efterfråg... seeks,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1325 δοθήσεται (didomi)
ge, få will be given
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
P-DSF
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... only
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel sign
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G2495 Ἰωνᾶ (Ionas)
Jona of Jonah.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2641 καταλιπὼν (kataleipo)
lämna having left
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G0565 ἀπῆλθεν.¶ (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, He went away.
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)