Matteusevangeliet 16:28

"Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Några av dem som står här kommer inte att möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sitt rike."

[Möjliga förklaringar på denna vers är att det syftar på pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se Matt 17:1–8. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk på att veta tiden för detta, se Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom på svar när han skulle upprätta riket, men Jesus ber dem att hellre fokusera på att vara använda här och nu, se Apg 1:6–8.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   εἰσίν   τινες   τῶν   ὧδε   ἑστώτων   οἵτινες   οὐ   μὴ   γεύσωνται   θανάτου   ἕως   ἂν   ἴδωσιν   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐρχόμενον   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   αὐτοῦ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   εἰσίν   τινες   τῶν   ὧδε   ἑστώτων   οἵτινες   οὐ   μὴ   γεύσωνται   θανάτου   ἕως   ἂν   ἴδωσιν   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐρχόμενον   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   αὐτοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 εἰσίν (eimi)
är there are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G5100 τινες (tis)
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
X-NPM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of those
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G2476 ἑστώτων (histemi)
stå, ställa, bli avgjort, stå still... already standing
VERB Verb
Perfekt Aktiv Particip Perfekt Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-RAP-GPM
G3748 οἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
R-NPM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1089 γεύσωνται (geuomai)
smaka, äta shall taste
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Subjunktiv Aorist Medium-deponent Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-ADS-3P
G2288 θανάτου (thanatos)
död of death
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h... when
Partikel Partikel
PRT
G1492 ἴδωσιν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... they may have seen
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-2AAS-3P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5207 υἱὸν (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of Man
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2064 ἐρχόμενον (erchomai)
anlända, komma, gå coming
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PNP-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0932 βασιλείᾳ (basileia)
Guds rike, himmelriket, rike kingdom
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G0846 αὐτοῦ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)