Matteusevangeliet 16:28

"Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Några av dem som står här kommer inte att möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sitt rike."

[Möjliga förklaringar på denna vers är att det syftar på pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se Matt 17:1–8. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk på att veta tiden för detta, se Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom på svar när han skulle upprätta riket, men Jesus ber dem att hellre fokusera på att vara använda här och nu, se Apg 1:6–8.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὑμῖν   εἰσίν   τινες   τῶν   ὧδε   ἑστώτων   οἵτινες   οὐ   μὴ   γεύσωνται   θανάτου   ἕως   ἂν   ἴδωσιν   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐρχόμενον   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G1510 εἰσίν är there are V-PAI-3P
G5100 τινες vissa some X-NPM
G3588 τῶν -, denna, denne of those T-GPM
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G2476 ἑστώτων redan står already standing V-RAP-GPM
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1089 γεύσωνται smaka, äta shall taste V-ADS-3P
G2288 θανάτου död of death N-GSM
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G1492 ἴδωσιν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they may have seen V-2AAS-3P
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G2064 ἐρχόμενον kommande coming V-PNP-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.