Matteusevangeliet 16:22

Då tog Petrus honom avsides (för att samtala privat). Han tillrättavisade Jesus skarpt och sade: "Må Gud bevara dig, Herre! Detta får inte hända dig."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   προσλαβόμενος   αὐτὸν   ὁ   Πέτρος   ἤρξατο   ἐπιτιμᾶν   αὐτῷ   λέγων·   ἵλεώς   σοι,   κύριε·   οὐ   μὴ   ἔσται   σοι   τοῦτο.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4355 προσλαβόμενος (proslambano)
ta med having taken aside
VERB Verb
2:a Aorist Medium Particip Andra Aorist Medium Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AMP-NSM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος (Petros)
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G0757 ἤρξατο (archo)
regera began
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G2008 ἐπιτιμᾶν (epitimao)
tala strängt till, förbjuda strängt... to rebuke
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3004 λέγων· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G2436 ἵλεώς (hileos)
låt det vara fjärran, barmhärtig Far be it
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G4771 σοι, (su)
du, ni, er from You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G2962 κύριε· (kurios)
Herren, herre Lord;
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte never,
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1510 ἔσται (eimi)
är will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G4771 σοι (su)
du, ni, er to You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G3778 τοῦτο.¶ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
D-NSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)