Matteusevangeliet 16:22

Då tog Petrus honom avsides (för att samtala privat). Han tillrättavisade Jesus skarpt och sade: "Må Gud bevara dig, Herre! Detta får inte hända dig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   προσλαβόμενος   αὐτὸν   ὁ   Πέτρος   ἤρξατο   ἐπιτιμᾶν   αὐτῷ   λέγων·   ἵλεώς   σοι,   κύριε·   οὐ   μὴ   ἔσται   σοι   τοῦτο.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4355 προσλαβόμενος ta med having taken aside V-2AMP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G2008 ἐπιτιμᾶν tala strängt till, förbjuda strängt to rebuke V-PAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2436 ἵλεώς låt det vara fjärran, barmhärtig Far be it A-NSM
G4771 σοι, du, ni, er from You, P-2DS
G2962 κύριε· Herren, herre Lord; N-VSM
G3756 οὐ inte never, PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G4771 σοι du, ni, er to You P-2DS
G3778 τοῦτο.¶ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.