Matteusevangeliet 16:21

[Denna händelse inträffar ett halvår före Jesu korsfästelse. Under de drygt två år som han har varit med lärjungarna har han bara nämnt om sin död tre gånger. Detta är den fjärde, men nu börjar han undervisa dem om detta mer ofta och tar upp det ytterligare elva gånger.]

Från och med nu började Jesus berätta hur han måste gå till Jerusalem och utstå mycket lidande genom översteprästerna och de skriftlärda [dvs. rådet, Sanhedrin i Jerusalem, som bestod av överstepräster, skriftlärda och folkets äldste] och hur han skulle bli dödad, men uppstå på den tredje dagen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπὸ   τότε   ἤρξατο   ὁ   Ἰησοῦς   Ἰησοῦς   δεικνύειν   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ὅτι   δεῖ   αὐτὸν   εἰς   Ἱεροσόλυμα   ἀπελθεῖν   καὶ   πολλὰ   παθεῖν   ἀπὸ   τῶν   πρεσβυτέρων   καὶ   ἀρχιερέων   καὶ   γραμματέων   καὶ   ἀποκτανθῆναι   καὶ   τῇ   τρίτῃ   ἡμέρᾳ   ἐγερθῆναι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 Ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, From PREP
G5119 τότε då, vid den tiden that time ADV
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1166 δεικνύειν visa to show V-PAN
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3101 μαθηταῖς lärjunge disciples N-DPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1210 δεῖ binda it is necessary for V-PAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα Jerusalem Jerusalem N-APN-L
G0565 ἀπελθεῖν gå, gå sin väg, gå iväg, to go away, V-2AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4183 πολλὰ många, stor many things A-APN
G3958 παθεῖν utstå lidande to suffer V-2AAN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων äldste elders A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0749 ἀρχιερέων överste präst chief priests N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1122 γραμματέων skriftlärd scribes, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0615 ἀποκτανθῆναι döda, slakta to be killed, V-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῇ denna, denne on the T-DSF
G5154 τρίτῃ tredje third A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G1453 ἐγερθῆναι. vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka to be raised. V-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.