Matteusevangeliet 16:20

Sedan gav han en strikt order till lärjungarna att inte berätta för någon att han var Jesus den Smorde (Messias, Kristus).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   διεστείλατο   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   ἵνα   μηδενὶ   εἴπωσιν   ὅτι   αὐτός   ἐστιν   Ἰησοῦς   ὁ   χριστός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G1291 διεστείλατο förbjuda, gett i uppdrag, he ordered V-AMI-3S
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPM
G3101 μαθηταῖς lärjunge disciples N-DPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3367 μηδενὶ för någon, ingenting, inte, ingen to no one A-DSM
G2036 εἴπωσιν säga, tala, bud they may say V-2AAS-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0846 αὐτός honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5547 χριστός.¶ den Smorde, Kristus Christ. N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.