Matteusevangeliet 16:18

Jag säger dig, du är Petrus [gr. Petros – en liten sten], och på denna klippa [gr. Petra – en stor massiv klippa, precis som den strax utanför Caesarea Filippi] ska jag bygga min församling, och dödsrikets (Hades) portar ska inte stå emot den.

[Det är troligt att Jesus pekar på den klippa som de står intill, och på ett praktiskt sätt illustrerar att församlingen är som en stad på ett berg, Matt 5:14, högt över all ondska. Området här vid foten av berget Hermon har ofta förknippats med ockult verksamhet. Ugaritiska lertavlor från 1200 f.Kr. kallar området "ormens plats". Den verkliga fienden och kampen blir snart tydlig här när Satan försöker influera Petrus att tillrättavisa Jesus och hindra hans lidande, död och uppståndelse, se vers 23.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κἀγὼ   δέ   σοι   λέγω   ὅτι   σὺ   εἶ   Πέτρος   καὶ   ἐπὶ   ταύτῃ   τῇ   πέτρᾳ   οἰκοδομήσω   μου   τὴν   ἐκκλησίαν,   καὶ   πύλαι   ᾅδου   οὐ   κατισχύσουσιν   αὐτῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 + G1473 κἀγὼ I also CONJ +P-1NS
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna say V-PAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G4074 Πέτρος Petrus Peter, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3778 ταύτῃ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G4073 πέτρᾳ klippa rock N-DSF
G3618 οἰκοδομήσω bygga, uppbygga, husbyggare I will build V-FAI-1S
G1473 μου jag, mig, min, mitt My P-1GS
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G1577 ἐκκλησίαν, församling, kyrka, folksamling church, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4439 πύλαι port [the] gates N-NPF
G0086 ᾅδου Hades, dödsriket, graven of hades N-GSM-L
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2729 κατισχύσουσιν få makt över, stå emot, övermäktig will prevail against V-FAI-3P
G0846 αὐτῆς. honom, dem, henne, den, det it. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.