Matteusevangeliet 16:17

Då svarade Jesus honom: "Salig (lycklig, välsignad) är du, Simon, Jonas son. Kött och blod (någon människa) har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτῷ·   μακάριος   εἶ,   Σίμων   Βαριωνᾶ,   ὅτι   σὰρξ   καὶ   αἷμα   οὐκ   ἀπεκάλυψέν   σοι   ἀλλ᾽   ὁ   πατήρ   μου   ὁ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς svara Answering V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3107 μακάριος Salig Blessed A-NSM
G1510 εἶ, är are you, V-PAI-2S
G4613 Σίμων Simon Simon N-VSM-P
G0920 Βαριωνᾶ, Jonas son, Bar-Jona Barjona! N-VSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G4561 σὰρξ kött flesh N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0129 αἷμα blod blood N-NSN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0601 ἀπεκάλυψέν uppenbara revealed [it] V-AAI-3S
G4771 σοι du, ni, er to you, P-2DS
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader, far Father N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3588 -, denna, denne who [is] T-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPM
G3772 οὐρανοῖς. himmel heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.