Matteusevangeliet 16:13

Jesus kom till området kring Caesarea Filippi.

[Ett hedniskt område norr om Galileen. Här finns ett av källflödena för Jordanfloden, med utsikt över en brant klippvägg med grottor där bl.a. avguden Pan tillbads. Den största grottan kallades i folkmun helvetets port och ansågs vara en portal till dödsriket.]

Jesus frågade sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐλθὼν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἰς   τὰ   μέρη   Καισαρείας   τῆς   Φιλίππου   ἠρώτα   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   λέγων·   τίνα   με   λέγουσιν   οἱ   ἄνθρωποι   εἶναι   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 Ἐλθὼν anlända, komma, gå Having come V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G3313 μέρη område, plats, kust district N-APN
G2542 Καισαρείας Caesarea, Caesarea (Filippi) of Caesarea N-GSF-L
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G5376 Φιλίππου Filippus Philippi, N-GSM-P
G2065 ἠρώτα fråga, be, önska He was questioning V-IAI-3S
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G3101 μαθητὰς lärjunge disciples N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G5101 τίνα vad, vilken, vem Whom I-ASM
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G3004 λέγουσιν säga, tala, kalla, nämna do pronounce V-PAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G0444 ἄνθρωποι människa men N-NPM
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου; människa of man? N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.