Matteus 16:5

När lärjungarna for över [från den västra sidan] till andra [norra] sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. [De lämnar Magdala i hast, glömmer ta med bröd, och beger sig i båten till norra sidan av Galileiska sjön nära Betsaida, se Mark 8:22.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐλθόντες   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   εἰς   τὸ   πέραν   ἐπελάθοντο   ἄρτους   λαβεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθόντες komma, gå having come V-2AAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4008 πέραν på andra sidan other side, ADV
G1950 ἐπελάθοντο glömma they forgot V-2ADI-3P
G0740 ἄρτους bröd, limpa bread N-APM
G2983 λαβεῖν.¶ få, ta to take. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.