Matteus 16:4

Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men inget annat tecken ska ges än Jona-tecknet." Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

[Matteus har tidigare i Matt 12:39‑40 förklarat hur profeten Jonas vistelse i fiskens buk är en bild på Jesu död och uppståndelse på tredje dagen.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

γενεὰ   πονηρὰ   καὶ   μοιχαλὶς   σημεῖον   ἐπιζητεῖ·   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   τοῦ   προφήτου.   καὶ   καταλιπὼν   αὐτοὺς   ἀπῆλθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1074 γενεὰ släktled, släkte A generation N-NSF
G4190 πονηρὰ ondskefull evil A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3428 μοιχαλὶς trolös, äktenskapsbryterska, äktenskapsbrott adulterous, A-NSF
G4592 σημεῖον tecken, mirakel a sign N-ASN
G1934 ἐπιζητεῖ· söka efter, söka, önskan, efterfråga seeks, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4592 σημεῖον tecken, mirakel a sign N-NSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1325 δοθήσεται ge, få will be given V-FPI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to it, P-DSF
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4592 σημεῖον tecken, mirakel sign N-NSN
G2495 Ἰωνᾶ Jona of Jonah. N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4396 προφήτου. profet prophet N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2641 καταλιπὼν lämna having left V-2AAP-NSM
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G0565 ἀπῆλθεν.¶ gå, gå sin väg, gå iväg, He went away. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.