Matteus 16:25

För den som vill rädda (skulle vilja bevara) sitt liv,
    ska mista (kommer förlora; totalt förstöra och ruinera) det,
    men den som mister (skulle mista) sitt liv för min skull –
han ska rädda (han är den som kommer bevara) det.

[Gr. psuche betecknar både liv och själ, men måste förstås och användas utifrån sitt sammanhang i vers 35‑37, se även Joh 12:25. Att 'förneka sig själv' i vers 34 handlar inte om brist på självaktning. Jesu efterföljare har skäl till en bättre självkänsla än någon annan. Den faderskärlek Gud känner för sina barn är enorm och bygger inte på gärningar utan barnaskap, se Gal 3:26, osv. Genom saligprisningarna visar Jesus vad det innebär att tillhöra Guds rike och få den himmelska lönen, se Matt 5:3‑12. I ljuset av detta förstår vi att självförnekelsen handlar om att korsfästa sina egna själviska intressen och ambitioner och sätta Gud och hans rike främst. Samma skarpa åtskillnad görs i Matt 6:19‑24 där Jesus förklarar att man inte både kan tjäna Gud och mammon.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   γὰρ   ἐὰν   θέλῃ   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   σῶσαι,   ἀπολέσει   αὐτήν·   ὃς   δ᾽   ἂν   ἀπολέσῃ   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   ἕνεκεν   ἐμοῦ,   εὑρήσει   αὐτήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem Who[ever] R-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G1437 ἐὰν om maybe COND
G2309 θέλῃ skall önska shall desire V-PAS-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχὴν själ life N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G4982 σῶσαι, frälsa, hela to save, V-AAN
G0622 ἀπολέσει gå under, bli dödad, vara förlorad will lose V-FAI-3S
G0846 αὐτήν· honom, dem, henne, den, det it; P-ASF
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G0622 ἀπολέσῃ gå under, bli dödad, vara förlorad shall lose V-AAS-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχὴν själ life N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1752 ἕνεκεν skull, av en orsak on account of PREP
G1700 ἐμοῦ, mig, min, mina Me, S-1SGSN
G2147 εὑρήσει finna, befinnas vara will find V-FAI-3S
G0846 αὐτήν.¶ honom, dem, henne, den, det it. P-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.