Matteus 16:24

Sedan sade Jesus till sina lärjungar:

"Om någon vill följa mig (gå bakom mig)
    ska han förneka (helt tillbakavisa; säga nej till; avstå från) sig själv [sin egen agenda]
    och ta upp sitt kors
och följa mig [vandra med mig på vägen – bli min lärjunge].

[Jesus hade tidigare talat om att 'ta upp sitt kors' bildligt talat, se Matt 10:38. Nu blir orden än mer verkliga för lärjungarna, se Matt 16:21; 20:20‑23.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ·   εἴ   τις   θέλει   ὀπίσω   μου   ἐλθεῖν,   ἀπαρνησάσθω   ἑαυτὸν   καὶ   ἀράτω   τὸν   σταυρὸν   αὐτοῦ   καὶ   ἀκολουθείτω   μοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3101 μαθηταῖς lärjunge disciples N-DPM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G1487 εἴ om, huruvida If COND
G5100 τις någon anyone X-NSM
G2309 θέλει vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja desires V-PAI-3S
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka after PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt Me P-1GS
G2064 ἐλθεῖν, komma, gå to come, V-2AAN
G0533 ἀπαρνησάσθω förneka he should deny V-ADM-3S
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself, F-3ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0142 ἀράτω ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan he should take up V-AAM-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4716 σταυρὸν kors cross N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0190 ἀκολουθείτω följa he should follow V-PAM-3S
G1473 μοι. jag, mig, min, mitt Me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.