Matteus 16:23

Men Jesus vände sig om [mot och inom hörhåll för lärjungarna, se Mark 8:33] och sade till Petrus: "Gå bort (bakom mig, ur min åsyn), Satan [titel på djävulen som ordagrant betyder motståndare eller åklagare]. Du är ett hinder för mig (en stötesten, du vill få mig på fall), för du tänker inte Guds tankar utan mänskliga tankar (du har inte Guds perspektiv)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   στραφεὶς   εἶπεν   τῷ   Πέτρῳ·   ὕπαγε   ὀπίσω   μου   σατανᾶ,   σκάνδαλον   εἶ   ἐμοῦ,   ὅτι   οὐ   φρονεῖς   τὰ   τοῦ   θεοῦ   ἀλλὰ   τὰ   τῶν   ἀνθρώπων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4762 στραφεὶς vända, omvända having turned V-2APP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4074 Πέτρῳ· Petrus to Peter, N-DSM-P
G5217 ὕπαγε do go V-PAM-2S
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka behind PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt Me, P-1GS
G4567 σατανᾶ, Satan Satan! N-VSM-T
G4625 σκάνδαλον stötesten A stumbling block N-NSN
G1510 εἶ är you are V-PAI-2S
G1700 ἐμοῦ, mig, min, mina of me. S-1SGSN
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5426 φρονεῖς tänka your thoughts are of V-PAI-2S
G3588 τὰ denna, denne those T-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὰ denna, denne of the T-APN
G3588 τῶν denna, denne things T-GPM
G0444 ἀνθρώπων.¶ människa of men. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.